•  

   

   

   

   

   

   

   

 • Vad vi gör

  Managementkonsulter inom Affärsekonomi, Affärsjuridik och Affärsstrategi

  Redovisning

  Alla företag behöver en bra bokhållare. Bokföringen är själva nervsystemet i företagskroppen. Den skickar signaler till musklerna, dvs ledning och personal, om vad som händer i företaget. Utan ett fungerande nervsystem fungerar inte människokroppen och samma sak gäller företagskroppen, den fungerar inte utan signaler från bokföringen. Är resultatet bra eller dåligt? Har vi för höga kostnader? Är det en likviditetskris under uppsegling? Impulserna är många och livsviktiga för att kunna styra företaget. QCC Management AB har mycket kompetenta redovisningskonsulter som ser till att ditt företags nervsystem fungerar perfekt. Med hjälp av modern teknik, digitalisering och snabba uppkopplingar skräddarsyr vi rutiner för varje kund.

  Rådgivning

  Alla företag behöver goda råd. Vi lever i en ständigt föränderlig värld. Nya lagar och regler kommer i en allt snabbare takt. Alla är skyldiga att kunna lagen och det finns tusentals lagar och regler som alla företag måste följa. Det är nästan omöjligt för en företagare att kunna dessa och dessutom vara professionell inom sitt eget gebit. QCC Management AB har ett gediget kunnande om lagar och regler samt handläggning av frågor som berör företag och företagande. Vi har även en stor erfarenhet av att förstå hur företagande fungerar inom de flesta branscher. Genom att ha verkat som rådgivare i över 30 år har både Nils och Niklas stött på det flesta problem som ett företag kan möta. Vi har framförallt stött på vilka fel som man kan göra och därmed kan vi hjälpa till med råd för att undvika att fel. Låt oss bli din rådgivare. Det är det första rådet som vi kan ge dig.

  Operativ

  Alla företag behöver en hjälpande hand. Resursbrist är ett gissel. Att hitta bra personella resurser blir allt svårare och svårare, och om resursen bara behövs då och då eller på deltid är det i det närmaste omöjligt. Här kan vi ställa upp som en extra resurs som arbetande styrelse, ekonomichef eller bara adjungerande inom ekonomi, strategi och företagsledning.

 • Vårt Team

  Nils Ström och Niklas Brolin driver QCC Management AB tillsammans med ett ökande antal anställda konsulter och uppdragstagare.

  Nils Ström

  nils.strom@qcc.se

  Tel 08-400 507 05

  har över 35 års erfarenhet som konsult från arbete inom skatteverket, stora och mindre revisionsbyråer och längre projektuppdrag. Huvudinriktningen har varit köp och försäljning av bolag, omstruktureringar, Skattefrågor och affärsjuridik.

  Niklas Brolin niklas.brolin@qcc.se
  Tel 08-400 507 09

  har över 30 års erfarenhet från revisionsbyrå, som ekonomichef på börsnoterat konsultföretag samt som konsult åt ett stort antal mindre och medelstora företag i många olika branscher. Huvudinriktningen har varit på skattefrågor, ägarfrågor i fåmansföretag samt bolagsjuridik.

  Anna Johnard Wickenberg
  anna.wickenberg@qcc.se
  Tel 08-400 507 01

  Anneli Röine

  anneli.roine@qcc.se

  Tel 08-400 507 10

  Ingrid Steen

  ingrid.steen@qcc.se

  Tel 08-400 507 03

  Jennifer Dammhag

  jennifer.dammhag@qcc.se

  Tel 08-400 507 04

  Nina Öhlund nina.ohlund@qcc.se

  Tel 08-400 507 08

  Dalia Jakobsson

  dalia.jakobsson@qcc.se

  Tel 08-400 507 06

  Anna Zelenina

  anna.zelenina@qcc.se

  Tel 08-400 507 07

  Christine Lembrant

  christine.lembrant@qcc.se

  Tel 08-400 507 02

  Jennifer Mannerstål

  jennifer.mannerstal@qcc.se

  Tel 08-400 507 11

 • Carlbergska huset, vårt kontor på Hornsgatan 24 intill Slussen

 • Kontakt information