Vi är med dig hela vägen

Vi hjälper dig med allt från bolagsbildning till likvidation och avveckling. Vi kan även hjälpa dig att få kontroll på företagets ekonomi och att effektivisera ert företag.

Bolagsbildning

Likvidationer & Avveckling

Affärsjuridik & Ägarskiften

Skatterådgivning & Affärsutveckling

Bolagsbildning

Dags att starta nytt? Vi har färdiga bolag – registrerade och klara för att starta upp verksamhet. Vi kan även bistå med hjälp att registrera ett helt nytt bolag hos Bolagsverket och även registrera för F-skatt, moms och arbetsgivaravgifter. Vi ser till att alla handlingar och formalia, såsom till exempel aktiebok, är på plats och korrekta redan från början.

Affärsjuridik & Ägarskiften

Tack vare vår långa erfarenhet inom ett flertal branscher kan vi fungera som ett bollplank både i affärsjuridiska frågeställningar och i frågor som ligger vid sidan av den rena juridiken. Oavsett om du driver en stor eller liten verksamhet ser vi till att alla juridiska frågor hanteras på ett korrekt och ändamålsenligt sätt, så att du kan fokusera på dina affärer.
Ska du fusionera, göra nyemission, sälja verksamheten eller hela bolaget? Vi kan ge dig råd om vilken väg är bäst för just dig att ta och sedan även se till att det sker på ett korrekt sätt med alla handlingar och formalia som hör till.

Likvidationer & Avveckling

När ett företag av någon anledning inte längre behövs måste det avvecklas på ett korrekt sätt. QCC är godkända av Bolagsverket att vara likvidatorer i aktiebolag. Genom att vi inom företaget har kompetens inom såväl bolagsjuridik som redovisning och skatter kan vi utföra uppdraget snabbt, smidigt och kostnadseffektivt och alltid med fokus på bästa möjliga ekonomiska utfall för ägaren.
Vid avveckling av enskild firma och handels- och kommanditbolag räcker det med avregistrering och någon likvidator behöver inte utses. Det måste dock göras på bästa möjliga sätt efter en analys av skattemässiga konsekvenser. QCC har kompetensen att utföra den analysen.
I vissa fall, om ett bolag är välskött och har en bra historik, kan vi förmedla det till en kund som snabbt behöver ett bolag. Med de långa handläggningstider som finns hos både Bolagsverket och Skatteverket finns ibland ett behov att förvärva ett bolag som omedelbart kan påbörja en verksamhet. Har du ett bolag du inte behöver, kontakta oss för en vidare diskussion.

Skatterådgivning & Affärsutveckling

Beskattningen påverkar nästan all ekonomisk verksamhet och är ett område som kännetecknas av komplexitet och förändring. Därav är det väsentligt att ha tydliga skatteprocesser inom verksamheten och att alltid vara uppdaterad.
QCC är med dig hela vägen och våra auktoriserade redovisningskonsulter ser till att du får tydlighet och säkerhet som stöd inför beslutsfattandet. Vi erbjuder våra kunder skatterådgivning i alla situationer. Utifrån dina behov skräddarsyr vi alltid våra tjänster och hjälper er på ett professionellt sätt.

Ett företag som växer och utvecklas är ett företag som mår bra och precis som du, vill vi att ditt företag ska finnas kvar och blomstra även i framtiden. Ditt företag behöver också utvecklas, QCC hjälper dig att gå från ord till handling genom att identifiera möjligheterna och utmaningarna i just ditt företag. På så vis kommer du att stå bättre rustad för framtiden. Kontakta oss om du vill…
– Rusta ditt företag för framtiden
– Får bättre koll på ditt företags ekonomi och lönsamhet
– Utveckla en ny produkt/tjänst eller har precis startat företag
– Maximera ditt företags potential