En smidig lönehantering

Vi sköter hela eller delar av er löneadministration och säkerställer att rätt lön betalas ut i rätt tid och på rätt sätt. Vi hanterar även rapportering till myndigheter och rådgivning till dig som arbetsgivare.

Lönekörning & Deklarationer

Lönerådgivning

Rapportering

Lönekörning och Deklarationer

Har du anställda har du också skyldighet att sköta arbetsgivaravgifter samt se till att lönerna betalas ut i tid. Huvuduppgiften inom löneadministration är att hantera de anställdas löner men också mycket mer, exempelvis tidrapporter, lönebokföring och utläggsredovisning. Dessutom gäller det att hålla sig uppdaterad med det skatterättsliga läget för att administrationen av lön ska gå rätt till. Anställningsavtal, reseräkningar, skattedeklarationer – våra auktoriserade redovisningskonsulter kan ta hand om allt detta.

Rapportering

Förutom själva löneadministrationen så förekommer det flera rapporteringskrav när man har anställda. Vi kan bistå med korrekt och smidigt rapportering till bland annat..
– Fora
– Försäkringskassan
– SCB
– Byggnads
– Collectum
– Kronofogden

Lönerådgivning

När man anställer för första gången kan det vara svårt att veta vad som gäller. Vilka villkor kan du erbjuda dina anställda och vad de har rätt till styrs av bland annat lagar och kollektivavtal. Vi på QCC har en lång erfarenhet och bred kunskap inom området. Låt oss stödja dig i dina beslut angående anställningsvillkor, lönesättning, förmåner och beskattning.