Fokusera på din verksamhet så sköter vi resten

Som kund hos oss kan du vara säker på att din bokföring utförs enligt branschens strängaste standard - snabbt och enkelt. Vi anpassar oss efter dina behov och tillför relevant kunskap till din verksamhet.

Löpande bokföring & digitalisering

Deklarationer & Rapportering

Bokslut & Årsredovisning

Ekonomistyrning

Bokföring och digitalisering

Löpande bokföring
Vi anpassar oss efter dina behov. Behöver du enkel bokföring på månads-, kvartals- eller årsbasis? Vill du göra det mesta själv eller spara tid och låta oss sköta det mesta? Vi har lösningar för dig!
Hos oss arbetar mycket kompetenta redovisningskonsulter och med hjälp av modern teknik, digitalisering och snabba uppkopplingar utformar vi tjänster utifrån era behov.

Leverantörsreskontra
Vi bistår med att föra uppdaterad leverantörsreskontra från start till slut. När fakturor anländer så ser vi till att de bokförs korrekt och hjälper dig hantera betalningarna via smidiga attestflöden och betalningsuppdrag. Du får en löpande överblick över företagets aktuella leverantörsskulder och kan vara säker på att ingen faktura hamnar mellan stolarna.

Kundreskontra
Vi hjälper dig ta rätt betalt i rätt tid genom att skapa kundfakturor, löpande registrera inbetalningar och vid behov även skicka påminnelser eller skapa inkassouppdrag. Vi har en bred kompetens inom både inhemsk och internationell handel med alla lagar och regler som hör till.

Digitalisera bokföringen
Slipp springa fram och tillbaka till brevlådan eller släpa kassar med kvitton. Hos oss är allt digitalt och flexibelt. Du skickar in ditt material via app eller mejl så sköter vi resten. Det gör det möjligt för dig att vara var som helst i världen, men bara ett knapptryck bort från oss. Enklare kan det inte bli.

Bokslut och Årsredovisning

Bokslut och årsbokslut
Bokslut är något alla som driver näringsverksamhet är skyldiga att göra, företag och organisationer. Bokslut görs för att du ska få överblick över företagets siffror, en rättvis bild över hur det har gått ekonomiskt under året. Bokslutet görs till en årsredovisning eller ett årsbokslut, som är en sammanställning över räkenskapsåret. Om det är en årsredovisning eller ett årsbokslut beror på vilken företagsform och/eller storlek du driver företaget i. Vi håller oss uppdaterade på de senaste lagar och regler och ser till att du får ett korrekt bokslut.

Årsredovisning
En årsredovisning är mer omfattande än ett årsbokslut. Årsredovisningen ska, när den är klar, skickas in till Bolagsverket och blir där en offentlig handling. Oavsett vilken företagsform och/eller storlek du driver företaget i så har vi kompetens för att se till att du får en korrekt och användbar årsredovisning, samt bistår med en korrekt inlämning till rätt myndighet i rätt tid.

Deklarationer och Rapportering

Deklarationer
Det är ytterst viktigt att lämna in en korrekt deklaration till Skatteverket, felaktiga uppgifter i deklarationen kan leda till böter och försenad deklaration leder till förseningsavgifter. Som företagare kan du välja att göra din deklaration själv eller ta hjälp av oss på QCC. Vi rekommenderar så klart att ta hjälp, för att känna dig trygg med att rätt blanketter kommer in till Skatteverket och att alla efterfrågade kontrolluppgifter är bifogade.
För privatpersoner gäller i stort sett samma regler för alla kring deklarationen, deadline för att lämna in den är den 2 maj. Det gäller dock att ha koll på sina engagemang i företag. Vissa engagemang kräver att man som privatperson lämnar in tilläggsblanketter, vilket du behöver ha koll på och lämna in samtidigt som din vanliga deklaration. Har du en komplicerad deklaration för privatekonomin kan det vara en god idé att ta hjälp av oss på QCC, för precis som för företag bör deklarationen vara korrekt och lämnas in i tid för att du ska slippa avgifter och böter.

– Inkomstdeklarationer
– Moms
– Arbetsgivaravgifter
– Periodisk sammanställning

Rapportering – till företagsledningen
De gamla balans- och resultatrapporterna kan ofta vara svåra att tyd och tolka. Som ledning för ett företag är det viktigt med korrekt inblick i företagets ekonomiska ställning så att man kan fatta de rätta beslut som ökar tillväxt och avkastning.  Med hjälp av modern teknik ser vi till att du får snygga och begripliga rapporter om din företagsekonomiska ställning. Vi utformar rapporterna med relevanta nyckeltal och grafer så att du kan enkelt se vilka delar av verksamheten går bra och vilka som skulle behöva extra uppmärksamhet. Med regelbunden rapportering får du se dina implementerade åtgärder bli verklighet och deras påverkan på företagets ekonomiska hälsa.

Rapportering – till myndigheter
Förutom inkomst-, moms- och arbetsgivaredeklarationer så har man en rad olika skyldigheter att rapportera ekonomiska data till många olika myndigheter och organisationer. Vi bistår men en smidig och korrekt rapportering till bland annat:
– SCB
– Svensk Näringsliv
– Kronofogden

Ekonomistyrning

Ekonomistyrning handlar om att omsätta strategier och affärsplaner till arbetet med att nå företagets ekonomiska mål. I arbetet vill du få medarbetarna och medarbetarnas mål att samverka med företagets ekonomiska mål genom styrning, mätning och uppföljning. Med modern teknik och en bred kunskap om nyckeltal kan vi hjälpa dig med analys och uppföljning av din verksamhet.